Filozofia XXI w inne spojrzenie na świat

Witam na swojej stronie autorskiej poświęconej filozofii, mam nadzieję, że tematy poruszane na niej będą zrozumiałe, ciekawe dla każdego i skłaniające do refleksji, czego sobie i odwiedzającym życzę.
Jestem filozofem amatorem, po trosze z potrzeby zaspokojenia odwiecznych pragnień człowieka do poznania uniwersalnej prawdy sensu życia - jaką ono ma wartość i czemu ma służyć. I z drugiej strony potrzeby poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczących problemów współczesnego świata. Nie jestem zwolennikiem szukania „arche” przyczyny wszystkiego ani kamienia filozoficznego. Może się mylę, ale tej prawdy uniwersalnej, ani kamienia filozoficznego nikomu nie udało się dotychczas znaleźć.

  • Czy zatem świat współczesny uzbrojony w nowe technologie i w dużą wiedzę powinien zaprzestać szukać nowych idei? 
  • Czy mamy stwierdzić tylko, że wszystko już było i nie warto nic nowego wymyślać i tworzyć? 
  • Czy jako globalne społeczeństwo mamy się ograniczać i zatrzymać w marszu ku lepszej przyszłości? 
  • Czy odwrotnie, mamy się pogodzić z fatalistycznym obrazem naszego świata, naszej planety i nic nie robić, aby go ocalić od zagłady? 
  • Czy wreszcie należy coś robić dla przyszłości naszego świata, aby był on przyjazny i bezpieczny?

Nie trzeba być wybitnym uczonym astrologiem, aby orientować się w tym, że nasza planeta nie jest wieczna i w końcu się wypali. Zanim to nastąpi – prawdopodobnie już za milion lat to wcześniej wszelkie życie będzie niemożliwe i bezcelowe, ponieważ nie da się stworzyć systemów przeciwdziałających narastającemu wzrostowi temperatury. W związku z powyższym „Filozofia 21 wieku” musi znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania i faktycznie stać się „filozofią ocalenia”. Właśnie w tym celu tworzę stronę internetową neofilozofia.pl, aby uzmysłowić to, że są tematy, nad którymi trzeba się pochylić i uznać za ważne i że są one o wymiarze strategicznym dla całej ludzkości. Podjęcie, zatem wyzwania budowania wysokorozwiniętej cywilizacji powinno być priorytetem dla każdego inteligentnego człowieka i nikt w tym nie powinien przeszkadzać ani od tego odwodzić.

Czy jeden człowiek swoją filozofią w dodatku amator bez zaplecza badawczego i bez odpowiednich środków może dokonać tego, aby świat zaczął się zmieniać we właściwym kierunku? Czy  moje apele będą poważnie potraktowane i przyjęte ze zrozumieniem?


Należy w to wątpić, gdyż nasz świat stał się tak konsumpcyjny i rozrywkowy, że dominuje rynek show biznesu i wszystko, co jest z tym związane i jest to ewidentny syndrom Tytanika. Nie dostrzegać zagrożenia, chociaż statek tonie. Filozofia w naszych czasach jest zbyt teoretyczna akademicka i wyalienowana  z realnego życia. Być może moja filozofia jest inna, gdyż jest tworzona bez naleciałości akademickich i nie wzorowana na klasycznej filozofii greckiej. Raczej opiera się na realnych podstawach i wreszcie porusza aktualne problemy ludzkości i każdego człowieka. Moja filozofia odpowiada na aktualne problemy naszego świata,- na wiele nowych pytań postaram się odpowiedzieć w dalszej części rozważań i dyskusji na forum. Wiem, że wychodzę naprzeciwko oczekiwań współczesnego świata, wręcz jestem pewien, że jestem na dobrej drodze i idę w dobrym kierunku, aby posiąść niektóre ważne dla ludzkości prawdy i się nimi podzielić. Jednak zdaję sobie sprawę, że droga ta jest wyboista i niezmiernie kręta,- dlatego dla każdej rozsądnej idei oczekuję wsparcia ludzi, którzy się uważają za inteligentnych. Wspólnymi siłami dzięki możliwości dyskusji na forum można będzie pokonać opór filozoficznej materii i wyprostować niektóre stereotypy myślowe. 

 

  • Tezy ogólne filozofii 21 wieku

Tezy ogólne filozofii 21 wieku zwanej też „filozofią ocalenia” pod hasłem „Przyjazny i bezpieczny świat” są zawarte w Programie Stowarzyszenia Epoka. Założycielem i inicjatorem powołania Stowarzyszenia nie przypadkowo jest autor Filozofii 21 Wieku.
Stowarzyszenie w swoim programie ma wspierać wszystkie trendy Filozoficzne, nawet te, które są nie do przyjęcia i nie znajdą poklasku i zrozumienia. Nie można dyskryminować ani pomijać niczego, co nowego wykluje się w najnowszej filozofii.
Uważam, że filozofia ma służyć wyższym celom, ale w kontekście dobra człowieka i całej ludzkości oraz objawiać, najbardziej brutalne i przykre prawdy. Powinna też sprowadzać zawiłe i trudne sprawy do form prostych i zrozumiałych dla każdego. Moim zdaniem, nadeszły czasy radykalnych zmian również w filozofii, by narodziła się jedna doktryna filozoficzna, która odmieni postrzeganie rzeczywistości przez ludzi i da im jasny cel i odpowiednie narzędzia do działania. Filozofia współczesna ma wielkie zadanie - zadanie odkłamania pokutujących od wieków mitów i kłamstw historycznych, które narobiły dużo złego i nadal są obecne w świadomości ludzi. Nurt filozoficzny, który głoszę jest przeciwko wszelkiej przemocy, przeciwko dyskryminacji ludzi, przeciwko zabijaniu i torturowaniu. Przeciwko wszystkiemu, co ogranicza rozwój człowieka w jego marszu do postępu świadomości, oraz szlachetności jego wnętrza. Należy położyć kres przemysłowi służącemu do produkcji broni masowego zabijania, który generuje ogromne koszty społeczne i moralne.