Romuald PiątekNazywam się Romuald Feliks Piątek i nieopatrznie wszedłem na zarezerwowany teren dla filozofów akademickich. Nieopatrznie, bo tylko zbieg przypadków i zawiłości ludzkich losów powoduje, że człowiek może być spełniony nie koniecznie w swojej profesji. Jako amator filozof nie odczuwam dyskomfortu ani zażenowania w konfrontacji z współczesnymi doktrynami, które opierają się na klasycznej filozofii. – W nurcie, który się jawi jako filozofia 21 wieku jest bardzo mało publikacji i jest to dla mnie inspiracją i motywacją do dalszego działania. To dzięki brakowi ściśle sprecyzowanych doktryn filozoficznych i odpowiedniego programu dla współczesnego świata i ludzkości, postanowiłem wypełnić lukę swoim programem i propozycją Nowej Filozofii 21 wieku. Zawsze będę filozofem amatorem, ale przede wszystkim człowiekiem myślącym kategoriami dobra. Jestem człowiekiem, który urodził się w czasach drugiej wojny światowej koszmary wojny są znane mi z własnych przeżyć oraz opowiadań i pozostawiły w mojej psychice rany. Rany, które nigdy się nie zabliźnią. One w  mojej duszy, psychice jak i na sercu utrwaliły obraz ojca, którego nie dane mi było bliżej poznać, a który zginął z rąk hitlerowskiego okupanta – nazistów Niemieckich.

Ojciec mój Romuald Feliks Piątek walczył w strukturach państwa podziemnego. Jak wynika z opowiadań, które przekazała mi matka potajemnie ukończył podchorążówkę otrzymując stopień sierżanta. Prawdopodobnie pracował w sekcji wywiadu, co potwierdza fakt częstych zmian rejonu jego działania, a może było to związane z taktyką działania struktur podziemia. W 1944 roku został aresztowany przez gestapo i osadzony na Pawiaku. W maju tegoż roku został wywieziony w nieznane do dzisiaj miejsce i tam rozstrzelany. Nie bez powodu poruszam problem tragizmu wojny gdzie giną nie tylko żołnierze, ale osoby cywilne i cierpią całe narody. Przeżycia związane z tragiczną śmiercią mojego ojca miały odzwierciedlenie w koszmarach sennych, których doświadczałem długo aż do wieku średniego. Wtedy postanowiłem, że w imieniu ojca i swoim dokonam aktu przebaczenia w formie mentalnej, zbrodniarzom, którzy przyczynili się do śmierci mojego ojca. Inspiracją do tego aktu była filozofia przebaczenia Jezusa i wiara, że nic nie mogę innego zrobić jak tylko przebaczyć. Od tego czasu nastąpiła w mojej psychice przemiana przestałem czuć się ofiarą i pokrzywdzonym, przestały także nawiedzać mnie koszmarne sny w tle z żołnierzami wermachtu. Przy okazji tego faktu odkryłem skuteczność odwoływania się do idei, która potrafi dysponować mocą mentalnego oddziaływania na ludzką rzeczywistość.
Moje całe życie było zdominowane faktem, że wychowywałem się bez ojca. Zadawałem ciągle pytania:

  • Dlaczego jest taka niesprawiedliwość?
  • Dlaczego są wojny i dlaczego jest tyle zła?

Natomiast pytania bardziej filozoficzne o sens życia o jego wartości, przyszły trochę później, gdy chodziłem do szkoły podstawowej i średniej oraz w życiu dorosłym, gdy zacząłem spisywać swoje przemyślenia. Traumatyczne przeżycia z czasów wojny nie tylko zabiły moją radość z dzieciństwa, ale długo były obecne w koszmarnych snach. Wszystko to, co nawarstwiało się w czasach dzieciństwa dało upust w postawach w życiu dorosłym. Dzięki temu stałem się wrażliwy na kłamstwo, fałsz czy też obłudę i niesprawiedliwość. Nie potrafię nikogo skrzywdzić nawet przysłowiowej muchy. Na tym wątku poprzestanę gdyż odbiegam od tematów, dla których powstaje ta strona a więc tematów filozoficznych.

  • Propozycje przeznaczone do dyskusji na forum

  • Koniecznością jest  powoływanie  organizacji obywatelskich, które włączą się w budowanie nowego systemu społeczno-politycznego, jakim powinna być demokracja obywatelska.
  •  Powstanie oddolnej kontroli ograniczającej monopolistyczne działanie instytucji państwowych korporacji i innych podmiotów gospodarczych.
  • System lecznictwa jest zdominowany przez korporacje farmaceutyczne i one zdecydowanie powiększają koszty leczenia. Wiele leków jest opartych na odkryciach naukowych sprzed pół wieku i ich cena nie powinna mieć żadnych narzutów z tytułu patentów czy praw do własności danej technologii. Należy zmienić system finansowania służby zdrowia tak by nie generował dalszych długów. Zarządzanie instytucjami służby zdrowia trzeba powierzyć managerom, których przedtem trzeba wykształcić. Należy wszelką kontrolę nad placówkami lecznictwa powszechnego powierzyć czynnikom społecznym.

Rozwinięta profilaktyka zdrowotna a co za tym idzie świadomość poszczególnych obywateli, aby nie lekceważyli swojego zdrowia, może radykalnie prawić obecną sytuację. Profilaktyka lecznicza, czyli zapobieganie powstawania chorób, albo zwalczania ich, gdy są w początkowym stadium może w znacznym stopniu przyczynić się do obniżenia kosztów leczenia, ale co najważniejsze uchronić od dyskomfortu chorowania wiele osób. Zdecydowanie w naszym świecie należy wyeliminować przyczyny i ogniska chorób zakaźnych, które rozprzestrzeniają w zastraszającym tempie.

  •  Przedsięwzięcie radykalnych rozwiązań dla systemu monetarnego w celu wyeliminowanie pieniądza wirtualnego, który nie ma oparcia w gospodarce ani w żadnym parytecie, aby kursy walut były ustalane na bardziej realnych przesłankach.
  • Rozwiązanie problemu niedożywienia i głodu na Świecie, co wiąże się z wyeliminowaniem haniebnej śmierci głodowej. Zwłaszcza, gdy tyle artykułów żywnościowych się marnuje lub jest wyrzucanych na śmietnik.

Nasz świat jest w stanie wyżywić wszystkich ludzi na takim poziomie by nie dochodziło do chorób i pogarszania kondycji zdrowotnej ludzi. Ludzkość powinna się zintegrować tak by zamknąć raz na zawsze temat wstydliwy i niemoralny, jakim niedożywienie i śmierć głodowa.

  •  Nasza cywilizowany świat powinien lepiej radzić  sobie  z wszelkimi patologiami w tym z narkomanią. Świadomość ludzi powinna iść w kierunku pozbywania się wszelkich uzależnień. Człowiek powinien zrozumieć, że szkodzenie swojemu zdrowiu jest głupotą i przyczynia się do tworzenia złej karmy. Wypacza sens życia radykalnie go skraca, naraża daną osobę i jej bliskich, rodzinę na cierpienia i poczucie winy, co zwykle jest nieuprawnione.

Społeczeństwa, które nie podejmą w odpowiednim czasie kroków zapobiegawczych i walki z narkomanią tracą swój potencjał intelektualny i możliwość rozwoju. Problemy narkomani są sprawami najwyższej wagi i decydują niekiedy o bycie danego narodu i jego państwowości oraz zachowania ciągłości kultury. Każde państwo czy społeczność powinno podjąć odpowiednio edukację i wskazywanie innych celów, które będą wyzwalać aktywność na innych polach w tym w sektorze działalności społecznej, jak pomaganie ludziom słabym upośledzonym i chorym.