Szanujmy wspierajmy i kochajmy piękne i mądre idee a one nam się odwzajemnią tym samym.

Ideologia śmierci czy zbrodnia i kara

24-letni James Holmes, który wczoraj z zimną krwią zastrzelił na przedmieściach Denver 12 osób i ranił 59, zdobył broń i amunicję w legalny sposób w ciągu ostatnich dwóch miesięcy - dowiedziała się policja. – Jest to anons z wiadomości w portalu internetowym, który niewątpliwie zszokował miliony ludzi na świecie.

Dziwnym wydaje się dzielnica, w której nastąpił atak szaleńca o nazwie historycznej „Aurora”, inicjującej rewolucję październikową w Rosji, gdzie pierwsze strzały dały sygnał do walki z caratem. W tym przypadku nie należy sądzić, że zamachowiec miał w zamiarze wywołać jakaś rewolucję zabijając niewinnych ludzi.  Należy przypuszczać, że jest to jeden z wielu milionów ludzi w naszym świecie chorych na schizofrenię maniakalną. Choroba ta ma podłoże w wychowaniu młodego człowieka bez systemu wartości a więc bez norm moralnych. Sumienie u takich ludzi nie istnieje bo nie może być moralności w mentalności skopiowanej z gier internetowych oraz wirtualnej rzeczywistości. Ideologia śmierci była przyczyną powstawania wojen tylko, że w Realu, ale to zawsze zostawia trwały ślad w podświadomości ludzi, którzy w tych makabrycznych zdarzeniach uczestniczyli ale także przenosili swoje przeżycia do podświadomości i przekazywali w genach swojemu potomstwu. Ludzie w spadku otrzymują w swoich genach najstraszliwsze zbrodnie ludzkości a szczególnie swoich protoplastów.  Wirtualna rzeczywistość często nakłada się i komponuje się z mroczną stroną osobowości człowieka i może to mieć wpływ na zachowanie człowieka niepodlegające kontroli umysłu. To co jest utajnione w pokładach podświadomości łatwo znajduje ujście nawet bez żadnych motywacji i wtedy może dojść do spektakularnej tragedii. Wirtualna rzeczywistość serwowana w grach internetowych jak również w produkcji filmowej obfitującej w sceny przemocy i zabijania jest i będzie przyczyną przejmowania nowej wirtualnej osobowości od bohaterów bajkowych przez młodych ludzi. Wtedy ideologia zła będzie mogła się mieć dobrze i będzie się rozwijać, jeżeli się nie postawi tamy temu procederowi. Rodzice muszą zrozumieć, że w wychowaniu dzieci nie ma miejsca na święty spokój. Profilaktyka zdrowotna to też zaprzestanie produkcji wynaturzonych i nieprzystających do osobowości człowieka gier i innych podobnych produkcji. Chronienie młodych ludzi od wszelkich uzależnień jest powinnością rodziców szkoły oraz całego społeczeństwa. Ideologia zła jak każda ideologia zawsze będzie miała swoich zwolenników i naśladowców. Normalne społeczeństwo nie powinno pozwolić na rozprzestrzenianie się tej plagi. Łatwo jest mówić i stawiać problem w czasie, gdy dochodzi do podobnych zdarzeń, gorzej jest ze znalezieniem przyczyn tego stanu rzeczy i znalezienie skutecznego środka zapobiegawczego. Wychodząc z założeń filozofii 21 wieku jest tylko jeden niezawodny środek, który mógłby skutecznie chronić populacje przed zagrożeniami, które masowo oferuje i serwuje współczesny świat szczególnie młodym ludziom. Jest to uświadomienie młodym ludziom, że narkotyki odczłowieczają i niszczą strukturę fizyczną bytu fizycznego oraz niszczą byt energetyczny, który jest naszym kosmicznym i metafizycznym sobowtórem. Zagrożenie populacji ludzkich zażywaniem narkotyków i innych używkami uzależniającymi jest bardzo duże, owocuje to chorobami psychicznymi, oraz wyalienowaniem z aktualnej tej normalnej rzeczywistości. Nie można dopuszczać by umysł młodego człowieka był chory, bo produkt tego umysłu będzie chory i nie będzie przystawał do aktualnej rzeczywistości. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wychowywanie młodych ludzi w kierunku zwiększenia samoświadomości. Skutecznym środkiem powinno być powszechne podnoszenie świadomości do takiego poziomu, który pozwoli każdemu człowiekowi na unikanie wszelkich tego pokroju zagrożeń i nie dopuszczanie do uzależnień. Trzeba dodać, że w podświadomości są zakodowane choroby psychiczne i wszelkie zaburzenia osobowości, które miały miejsce w prahistorii danego bytu. Człowiek, aby chronić się od negatywnych oddziaływań podświadomości musi znaleźć odwagę i postanowienie, aby się odpowiednio od nich odizolować. Nie może być tak, że przez silny wpływ podświadomości nie możemy być sobą i nie mieć swobody podejmowania swoich decyzji i kierowania swoim życiem. Społeczeństwo nie bardzo może ochronić się przed zagrożeniami płynącymi od pojedynczych zamachowców jak też od grup terrorystycznych. W sytuacji rozchwiania nastrojów społeczeństw bombardowanych coraz to nowymi kataklizmami, oraz kryzysami nie jest nic dziwnego, że poszczególne jednostki tego nie wytrzymują i uciekają w wirtualną rzeczywistość. Gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć nie najlepiej o mediach, które żywią się takimi sprawami, które wykraczają poza normy współżycia społecznego. Przypadki zabójstw grupowych bez żadnych racjonalnych powodów mogą się powtarzać i trzeba zdefiniować takie zjawiska i zdiagnozować przyczynę. Na pewno nie jest to tylko jedna przyczyna i nie można tego zjawiska uogólniać i szukać uniwersalnego środka zaradczego. Ważną przyczyną może być zła karma takiego osobnika, który decyduje się na dokonanie zbrodni przeciwko życiu ludzkiemu. Jeżeli ktoś wszedł na drogę zła i nikogo nie było w tym czasie, aby z tej drogi go zawrócić to sytuacja będzie rozwijać się w kierunku eskalacji złych uczynków do morderstw włącznie. Przyczyny takiego stanu rzeczy, gdy młodzi ludzie zatracają swoją osobowość jest wiele w tym choroba cywilizacyjna, jaką jest neuroza, gdzie niektórzy ludzie doznają ogromnej mocy z drugiej strony dochodzą do głosu najbardziej prymitywne instynkty i emocje, które nie sposób jest kontrolować i nad nimi panować. - Być może psychologia odkryje nowe przyczyny powstawania stanów psychopatycznych i uzależnień od swoich negatywnych emocji, łatwiej będzie im wtedy zaradzić lub podjąć leczenie w początkowym stadium. To, że takie przypadki nasilają się i nie można ich zdefiniować i znaleźć przyczyn ich powstawania jest nie do pogodzenia z postępem cywilizacyjnym, którego jesteśmy świadkami. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w opętaniu przez byty energetyczne, które z jakichś przyczyn nie opuściły po śmierci naszego fizycznego wymiaru i są inteligentną ektoplazmą z resztką świadomości realnej i to oni mogą być złośliwymi duchami, które wzięły w posiadanie słabą osobowość człowieka, aby nią sterować i czynić zło. Polgiestry są to znane z ezoteryki, byty złośliwe, które są obecne w świecie materialnym a których istnienia nie podejrzewamy. Prawda jest taka, że one tylko koegzystują z osobnikami, które są podatne na obce wpływy i mają chorą psychikę, aby przejąć jego umysł w swoje posiadanie i kierować zachowaniem takiego nieświadomego człowieka.

. Być może w przypadku Holmesa „zły duch” przejął w posiadanie jego umysł, który działał pod presją i nie był w stanie kontrolować swoich zachowań. Być może byt energetyczny trafił na człowieka chorego na zaburzenia swojej osobowości i wtedy taka manipulacja jest bardzo łatwa. Być może zabójca jest charakteropatą, który wierzył, że dzięki zabijaniu pozyska moc ofiar i stanie się człowiekiem o silnej osobowości i charakterze. To są oczywiście tylko spekulacje i sposoby ogarnięcia tak skomplikowanych i nie wiarygodnych zdarzeń, które się proszą o profesjonalne zdefiniowanie i wyciągnięcie wniosków i środków zaradczych na przyszłość. Wynaturzenie osobowości Jamesa Holmesa można wytłomaczyć uzależnieniem od gier i narkotyków. Ludzie uzależnieni od narkotyków zabijają w sobie radość życia i ludzkie uczucia. Brak w psychice człowieka jednej połówki osobowości powoduje, że taki człowiek traci równowagę i staje się psychicznym inwalidą. W tym konkretnym przypadku, kiedy młody człowiek jest zdominowany przez zło jest łatwym łupem dla złośliwych duchów tak zwanych polgiestrów. Polgiestry są bytami energetycznymi o złej prominencji, które mając złą karmę nie załapały się reinkarnację. Ich energia kończy bieg w atmosferze ziemskiej gdzie bierze udział w procesie niszczącym dobytek ludzi i przyrodę jak w przypadku burz i tornad. Zbrodniczy czyn Holmesa może być ostrzeżeniem dla młodych ludzi, którzy mogą utracić poprzez uzależnienia kontrolę nad swoimi postępkami i zatracić swoją tożsamość. Jak by nie analizować stan zabójcy to nie ma wątpliwości, że nie miał on pełnej świadomości tego, że odbiera ludziom ich życie ich plany i marzenia i tego, że pozbawia się również sam powrotu do normalności w swoim życiu? Osoba chora psychicznie ma szansę powrotu do zdrowia poprzez leczenie, ale po popełnieniu zbrodni nigdy już nie wróci do równowagi psychicznej i nie ma szans, aby naprawić swoją karmę w tym życiu ani w innych wcieleniach, gdyż energia „wyższego ja” idzie na zatracenie, w tak zwany niebyt. 

  • Definicja nadświadomości

Nadświadomość jest naszym wirtualnym mózgiem jakby przedłużeniem naszej pamięci, która w formie kwantowej dociera do tego kosmicznego serwera. Jest ona naszym zapasowym mózgiem, który w każdej sytuacji potrafi zarządzać też funkcjami organizmu. Taki system jest możliwy wtedy, gdy nasz mózg jako emiter kwantowy jest w stałej łączności z nadświadomością. Nadświadomość jest inteligencją naszego bytu energetycznego wywodzącą się z doświadczenia bytu materialnego i jest jego wirtualną kopią. Nadświadomość czuwa nad naszym bytem fizycznym i jest dysponentem energii „wyższego ja” , którą tworzymy przez całe swoje życie. Gdy jest taka potrzeba energia ta może być skierowana na powrót do organizmu w celu dokonania regeneracji całego organizmu lub tylko jakiegoś organu. Taki system jest dublerem naszej świadomości, która stale się rozwija i wszystko, co jest z nią związane trafia do tego kosmicznego serwera. Tak powstaje inteligencja „wyższego ja”, bez której nasze życie nie miałoby szansy przetrwania. Byt energetyczny jest pozbawiony podświadomości i świadomości realnej i dlatego te przymioty, które posiada byt materialny są mu obce. Szczególnie, gdy dotyczy to wszelkich uczuć stanów psychicznych i nerwowych, nie ma też tak zwanego sumienia. Byt energetyczny jest ukierunkowany na zupełnie inną rzeczywistość, której tu na ziemi nawet nie możemy sobie wyobrazić. Nadświadomość, dysponuje ogromną wiedzą pamięcią i inteligencją nie porównywalną z inteligencją bytu fizycznego. To daje ogromne możliwości dla bytu energetycznego w dostosowywaniu do każdych warunków we wszechświecie szczególnie gdy dysponuje ogromną energią „wyższego ja”