Szanujmy wspierajmy i kochajmy piękne i mądre idee a one nam się odwzajemnią tym samym.

Traktat o pracy w kontekście filozofii 21 wieku

Ogólna sytuacja

Solidarny świat? - trudno go sobie wyobrazić a jednak nie ma innej alternatywy, aby wyjść z kryzysu. Kryzys jest wszechobecny i nie ma na niego innego lekarstwa jak wspólne działanie w interesie wszystkich ludzi na całym świecie. Gospodarka się przegrzała i stosunki międzyludzkie, szczególnie tam gdzie chodzi o pracę też się przegrzały straciły moc i znaczenie dla pracodawców.

 

Jakie są powody tego stanu rzeczy?

  • przypuszczalnie nałożyło się wiele czynników, które były do przewidzenia. Po pierwsze praca straciła pierwotną formułę i zdewaluowała się bardzo mocno, poprzez z jednej strony lekceważenie przez pracowników a z drugiej strony brak gwarancji płacowych szczególnie tam gdzie firma znalazła się w tarapatach finansowych. Nie może być tak, że z tytułu roszczeń płacowych pracownik jest na ostatnim miejscu w kolejce. Pracownik najemny to nie jest podmiot gospodarczy, który ma kapitał i inne możliwości przetrwania w sytuacji kryzysowej. Nie jest też robotem, który może wykonywać każdą prace z jednakowym zaangażowaniem i z pełnym profesjonalizmem. Nie jest w stanie też przystosowywać swojej fachowości do ciągle zmieniających się technologii. 

Anachronizm pracy najemnej w sytuacji globalnego kryzysu 

Praca najemna godzi w niezależność i wolność człowieka. Szczególnie tam gdzie stosunki międzyludzkie są asymetryczne i pracownik z reguły nie ma innych możliwości w konflikcie z pracodawcą jak wypowiedzieć pracę. Dotychczas nie wypracowano dobrej formuły pracy pozwalającej na partnerstwo w zarządzaniu gdzie wszyscy realizując swoje zadania realizują(c) cel nadrzędny utrzymanie firmy w dobrej kondycji ekonomicznej. Niestety w warunkach światowego kryzysu praca stała się towarem nadmiernie wrażliwym i zdewaluowanym, a stosunki pracy uległy deprecjacji. W tradycyjnym podziale zysków praca najemna jest najniżej opłacana, kapitał wypracowany staje się własnością pracodawców i odpowiednio lokowany przynosi korzyści tylko kapitaliście. Jest, zatem ogromna dysproporcja w korzystaniu z efektów pracy najemnej, a pracy na własny rachunek szczególnie wspartej odpowiednim kapitałem.
Praca sama w sobie jest wartością, gdyż pozwala się realizować zawodowo i doskonalić swój warsztat. Praca może też być mozolna mało płatna i zupełnie nie przynosić satysfakcji i zadowolenia. W dzisiejszych czasach często jest tak, że małe firmy nie radzą sobie z wypracowaniem zysków i pracownik musi się zadowolić płacą minimalną. Są też kominy płacowe, gdzie na eksponowanych stanowiskach są osiągane horrendalne dochody. Różnice płacowe są tak duże, że jest oczywistym, że praca nie ma sprawiedliwych kryteriów wyceny i co gorsza nie wiadomo czy znajdzie się kiedyś metodę, która będzie premiować dobrą pracę a nie premiować układy i układziki.

  • Definicja nadświadomości

Nadświadomość jest naszym wirtualnym mózgiem jakby przedłużeniem naszej pamięci, która w formie kwantowej dociera do tego kosmicznego serwera. Jest ona naszym zapasowym mózgiem, który w każdej sytuacji potrafi zarządzać też funkcjami organizmu. Taki system jest możliwy wtedy, gdy nasz mózg jako emiter kwantowy jest w stałej łączności z nadświadomością. Nadświadomość jest inteligencją naszego bytu energetycznego wywodzącą się z doświadczenia bytu materialnego i jest jego wirtualną kopią. Nadświadomość czuwa nad naszym bytem fizycznym i jest dysponentem energii „wyższego ja” , którą tworzymy przez całe swoje życie. Gdy jest taka potrzeba energia ta może być skierowana na powrót do organizmu w celu dokonania regeneracji całego organizmu lub tylko jakiegoś organu. Taki system jest dublerem naszej świadomości, która stale się rozwija i wszystko, co jest z nią związane trafia do tego kosmicznego serwera. Tak powstaje inteligencja „wyższego ja”, bez której nasze życie nie miałoby szansy przetrwania. Byt energetyczny jest pozbawiony podświadomości i świadomości realnej i dlatego te przymioty, które posiada byt materialny są mu obce. Szczególnie, gdy dotyczy to wszelkich uczuć stanów psychicznych i nerwowych, nie ma też tak zwanego sumienia. Byt energetyczny jest ukierunkowany na zupełnie inną rzeczywistość, której tu na ziemi nawet nie możemy sobie wyobrazić. Nadświadomość, dysponuje ogromną wiedzą pamięcią i inteligencją nie porównywalną z inteligencją bytu fizycznego. To daje ogromne możliwości dla bytu energetycznego w dostosowywaniu do każdych warunków we wszechświecie szczególnie gdy dysponuje ogromną energią „wyższego ja”