Szanujmy wspierajmy i kochajmy piękne i mądre idee a one nam się odwzajemnią tym samym.

Wiara i religia jako filozofia?

Nadrzędnym zadaniem współczesnej filozofii jest uporządkowanie wszystkich doktryn i dogmatów tak, aby nie były w sprzeczności do siebie i nie walczyły o prymat. Nowy model świata powinien kształtować się na wiedzy naukowej i wyższej świadomości. Natomiast wiara i religia jest nie tylko tradycją popularnie stosowaną w życiu osobistym społecznym i politycznym - jest  też kulturą, świadomością społeczną i filozofią, która uwzględnia świat duchowy pozamaterialny jako nadrzędny cel życia. Ludzkość dzięki takiej filozofii uzyskała tzw. duchowość – łączność z inteligencją nadświadomości, zwaną inteligencją Boską absolutu.

Trzeba zaznaczyć, że każda religia ma swoje korzenie w starożytnej filozofii, która zawsze miała na celu dokonywanie zmian w świadomości ludzi. Religia korzystała z doktryn filozoficznych, aby je dostosować do mentalności i potrzeb ludzi, którzy żyli w tamtych czasach. Religia ugruntowana na tradycji wiary, nie może przybierać nowych form, bo utraciłaby wiarygodność. Zatem nastąpił naturalny klincz w spotkaniu tradycji z nowoczesnością oraz ekspansją wiedzy i świadomości. Religia oferuje swoim wyznawcom wiedzę historyczną oraz wiele mądrości życiowych i co najważniejsze wartości etyczne, które są ponadczasowe. Język i forma tych mądrości jest może archaiczna, treść jednak zawsze będzie aktualna. Dlatego uważam, że współczesny człowiek powinien nauczyć się korzystać z doświadczeń historii i kultury wiary, aby mieć lepsze rozeznanie i punkt odniesienia do aktualnej rzeczywistości. Kościół powinien służyć ludziom do refleksji, zadumy i łączenia się mentalnie ze zmarłymi. Nie jest do zaakceptowania model kościoła, który służy indoktrynacji i zawłaszczania przestrzeni publicznej dla własnych partykularnych celów w tym władzy nad ludźmi. Religia stworzyła idealne pole dla ignorantów i tych, co pod szyldem kościoła i wiary dążą do uzyskania korzyści majątkowych lub politycznych. Fanatycy religijni mają oparcie w tradycji kościoła i są jej strażnikami przeciwstawiając się wszystkim, którzy odrzucają tezę, że wszelka mądrość pochodzi od Boga i jest domeną Boga. Tym samym sugerują, że człowiek z pokorą powinien znosić swoją niską świadomość i nieuctwo. Przestrzeń społeczna powinna być otwarta dla wszystkich ludzi o rożnych poglądach i światopoglądach. Ci, co ją ograniczają i zawłaszczają wprowadzając do niej antagonizmy i negatywne emocje uwsteczniają wszelki postęp świadomości.

Kościół powinien spełniać misję pojednania nie tylko z Bogiem, ale także pojednania między ludźmi, zarówno wierzącymi jak i ateistami. Kultura religijna jest zjawiskiem pozytywnym gdyż ukształtowała świadomość społeczną na podstawowym poziomie. Niestety nie jest w stanie wznieść się ponad przeciętność gdyż nie pozwala na to gorset tradycji.
Jak znaleźć złoty środek by z jednej strony nie deprecjonować zasług kościoła w krzewieniu wiary i kultury religijnej a z drugiej strony ograniczyć siły ekstremalne, które pod egidą  kościoła występują przeciwko spokojowi społecznemu i przyczyniają się do jego sekularyzacji?  Zacietrzewienie niektórych ludzi w obronie wiary i wyszukiwanie dla niej zagrożeń i wrogów wynika z niskiej świadomości i braku innej alternatywy działania i myślenia. Prawdopodobnie obawiają się tego, że ich światopogląd zbudowany na jedynym fundamencie wiary i religii, jeżeli zostanie podważony to ich życie legnie w gruzach. Nie powinno być takiego pojęcia w obszarach religii i wiary jak fundamentalizm wiary lub „wojująca wiara”. Nie należy szukać przeciwników wiary, aby mieć z kim walczyć tylko szukać ze wszystkimi ludźmi pojednania i pokoju. Tematy te zostawiam otwarte do dyskusji na forum

  • Definicja nadświadomości

Nadświadomość jest naszym wirtualnym mózgiem jakby przedłużeniem naszej pamięci, która w formie kwantowej dociera do tego kosmicznego serwera. Jest ona naszym zapasowym mózgiem, który w każdej sytuacji potrafi zarządzać też funkcjami organizmu. Taki system jest możliwy wtedy, gdy nasz mózg jako emiter kwantowy jest w stałej łączności z nadświadomością. Nadświadomość jest inteligencją naszego bytu energetycznego wywodzącą się z doświadczenia bytu materialnego i jest jego wirtualną kopią. Nadświadomość czuwa nad naszym bytem fizycznym i jest dysponentem energii „wyższego ja” , którą tworzymy przez całe swoje życie. Gdy jest taka potrzeba energia ta może być skierowana na powrót do organizmu w celu dokonania regeneracji całego organizmu lub tylko jakiegoś organu. Taki system jest dublerem naszej świadomości, która stale się rozwija i wszystko, co jest z nią związane trafia do tego kosmicznego serwera. Tak powstaje inteligencja „wyższego ja”, bez której nasze życie nie miałoby szansy przetrwania. Byt energetyczny jest pozbawiony podświadomości i świadomości realnej i dlatego te przymioty, które posiada byt materialny są mu obce. Szczególnie, gdy dotyczy to wszelkich uczuć stanów psychicznych i nerwowych, nie ma też tak zwanego sumienia. Byt energetyczny jest ukierunkowany na zupełnie inną rzeczywistość, której tu na ziemi nawet nie możemy sobie wyobrazić. Nadświadomość, dysponuje ogromną wiedzą pamięcią i inteligencją nie porównywalną z inteligencją bytu fizycznego. To daje ogromne możliwości dla bytu energetycznego w dostosowywaniu do każdych warunków we wszechświecie szczególnie gdy dysponuje ogromną energią „wyższego ja”