Szanujmy wspierajmy i kochajmy piękne i mądre idee a one nam się odwzajemnią tym samym.

Pochodzenie inteligencji ludzkiej

Pradzieje życia, gdy i kiedy narodziła się inteligencja ludzka.

Jak wykluwały się pierwsze z pierwszych form życia? Jak kształtowało się życie w czasach pierwotnych?  

Od dawna nurtował mnie temat synergii i symbiozy wszystkiego, co wyzwalało zalążki życia zwierząt ludzi oraz całej flory. Przyroda stanowi bogactwo form nie do ogarnięcia przez rozum człowieka. Te i inne pytania muszą się pojawić najpierw, by podjąć temat zasadniczy jak doszło do wykształcenia inteligencji ludzkiej?

Na wstępie odrzućmy przyczyny, powstania świata i życia na ziemi w wyniku ingerencji Boskiej. Procesy ewolucji i emergencji są faktem i od nich się nie uwolnimy, bo one są zapisane w wymiarze metafizycznym określanym, jako demiurg- budowniczy *). Myślę, że nazwa demiurg, jako budowniczy wszechświata jest adekwatną nazwą tego wymiaru. To on nadaje kształty, bezkształtnej materii według wzorców, jakie są zapisane w wymiarze metafizycznym.

Czytaj więcej: Pochodzenie inteligencji ludzkiej

Dogmaty i iluzja wiary-krótka rozprawa

Dogmaty i iluzja wiary, krótka rozprawa.

Skąd bierze się wiara w nierealny świat w mity, bajki i magię? Wytłumaczyć to można na przykładzie dziecka, które nie może odnaleźć się w świecie dorosłych i jedynym kołem ratunkowym są baśnie i bajki. Świat wyobraźni dziecka a później dorosłego człowieka będzie pomijał smutną rzeczywistość i to, że są choroby tragiczne w skutkach i również śmierć.

Czytaj więcej: Dogmaty i iluzja wiary-krótka rozprawa

Traktat o filozofii wiary

Traktat o filozofii wiary

Uniwersalizm wiary

Bez wiary ogólnie pojętej rozwój człowieka, jako jednostki byłby ograniczony. Człowiek posługując się wiarą w słuszność sprawy i swoich poczynań jest w stanie bronić swoich racji. Dzięki wierze w istotę sprawy wyrabia sobie poglądy, które przybliżają do prawdy i ułatwiają podejmowanie decyzji wyboru. Na bazie wiary i przekonań człowiek zdobywa doświadczenie i doskonali swoją intuicję. Doświadczenie jednostki przekłada się świadomość społeczną, która wpływa na wszelki postęp w tym kulturowy.

Czytaj więcej: Traktat o filozofii wiary

Strona 1 z 6

  • Definicja nadświadomości

Nadświadomość jest naszym wirtualnym mózgiem jakby przedłużeniem naszej pamięci, która w formie kwantowej dociera do tego kosmicznego serwera. Jest ona naszym zapasowym mózgiem, który w każdej sytuacji potrafi zarządzać też funkcjami organizmu. Taki system jest możliwy wtedy, gdy nasz mózg jako emiter kwantowy jest w stałej łączności z nadświadomością. Nadświadomość jest inteligencją naszego bytu energetycznego wywodzącą się z doświadczenia bytu materialnego i jest jego wirtualną kopią. Nadświadomość czuwa nad naszym bytem fizycznym i jest dysponentem energii „wyższego ja” , którą tworzymy przez całe swoje życie. Gdy jest taka potrzeba energia ta może być skierowana na powrót do organizmu w celu dokonania regeneracji całego organizmu lub tylko jakiegoś organu. Taki system jest dublerem naszej świadomości, która stale się rozwija i wszystko, co jest z nią związane trafia do tego kosmicznego serwera. Tak powstaje inteligencja „wyższego ja”, bez której nasze życie nie miałoby szansy przetrwania. Byt energetyczny jest pozbawiony podświadomości i świadomości realnej i dlatego te przymioty, które posiada byt materialny są mu obce. Szczególnie, gdy dotyczy to wszelkich uczuć stanów psychicznych i nerwowych, nie ma też tak zwanego sumienia. Byt energetyczny jest ukierunkowany na zupełnie inną rzeczywistość, której tu na ziemi nawet nie możemy sobie wyobrazić. Nadświadomość, dysponuje ogromną wiedzą pamięcią i inteligencją nie porównywalną z inteligencją bytu fizycznego. To daje ogromne możliwości dla bytu energetycznego w dostosowywaniu do każdych warunków we wszechświecie szczególnie gdy dysponuje ogromną energią „wyższego ja”