• 1
  • 2
  • 3

Filozofia XXI w

inne spojrzenie na świat

Witam na swojej stronie autorskiej poświęconej filozofii, mam nadzieję, że tematy poruszane na niej będą zrozumiałe, ciekawe dla każdego i skłaniające do refleksji, czego sobie i odwiedzającym życzę. Jestem filozofem amatorem, po trosze z potrzeby zaspokojenia odwiecznych pragnień człowieka do poznania uniwersalnej prawdy sensu życia - jaką ono ma wartość i czemu ma służyć. I z drugiej strony potrzeby poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczących problemów współczesnego świata. Nie jestem zwolennikiem szukania „arche” przyczyny wszystkiego ani kamienia filozoficznego. Może się mylę, ale tej prawdy uniwersalnej, ani kamienia filozoficznego nikomu nie udało się dotychczas znaleźć.

Więcej informacji

Warto przeczytać

  • O autorze
  • Filozofia ocalenia
  • Dla kogo?

Romuald PiątekNazywam się Romuald Feliks Piątek i nieopatrznie wszedłem na zarezerwowany teren dla filozofów akademickich. Nieopatrznie, bo tylko zbieg przypadków i zawiłości ludzkich losów powoduje, że człowiek może być spełniony nie koniecznie w swojej profesji. Jako amator filozof nie odczuwam dyskomfortu ani zażenowania w konfrontacji z współczesnymi doktrynami, które opierają się na klasycznej filozofii. – W nurcie, który się jawi jako filozofia 21 wieku jest bardzo mało publikacji i jest to dla mnie inspiracją i motywacją do dalszego działania. To dzięki brakowi ściśle sprecyzowanych doktryn filozoficznych i odpowiedniego programu dla współczesnego świata i ludzkości, postanowiłem wypełnić lukę swoim programem i propozycją Nowej Filozofii 21 wieku. Zawsze będę filozofem amatorem, ale przede wszystkim człowiekiem myślącym kategoriami dobra. Jestem człowiekiem, który urodził się w czasach drugiej wojny światowej koszmary wojny są znane mi z własnych przeżyć oraz opowiadań i pozostawiły w mojej psychice rany. Rany, które nigdy się nie zabliźnią. One w  mojej duszy, psychice jak i na sercu utrwaliły obraz ojca, którego nie dane mi było bliżej poznać, a który zginął z rąk hitlerowskiego okupanta – nazistów Niemieckich

Więcej informacji

Filozofia – cóż filozofia nie ma jednego ojca ani jednej matki. Jest zbiorem doktryn filozoficznych, które rodziły się przez wieki jest teżodzwierciedleniem myśli wielu wybitnych filozofów. Aktualnie mimo dużej ilości wykształconych filozofów nie ma ani jednej doktryny filozoficznej, która miałaby siłę rażenia i zaistnienia w świadomości ludzi jako myśl przewodnia. Być może zaistnieją inni współcześni filozofowie, którzy znajdą nowe hipotezy i propozycje dla naszego świata. Jak na razie taką propozycję chciałbym również przedstawić ja, jako nieznany nikomu filozof amator, wychodząc z założenia, że człowiek, który jest naturalnym odkrywcą nie musi być uczonym. 

Więcej informacji

Nowa Filozofia 21 wieku jest adresowana do wszystkich myślących ludzi bez względu na wykształcenie i zainteresowania. Każdy człowiek musi zrozumieć, że bez pracy nad sobą nie może dojść do globalnych przeobrażeń. Nowa Filozofia powinna stać się siłą mentalną, która inicjuje przebudowę świadomości ludzi na całym świecie. Aż ludzkość się obudzi z letargu i stanie się jedną wielką rodziną bez antagonizmów i wojen. Obudzą się wtedy pozytywne emocje i sumienia oraz umysły większości ludzi naszej planety. Będzie możliwa współpraca między poszczególnymi ludźmi i narodami w słusznym celu, ratowania naszej cywilizacji od zagłady.

Co Nowego Na Blogu

Traktat o pracy w kontekście filozofii 21 wieku

Ogólna sytuacja

Solidarny świat? - trudno go sobie wyobrazić a jednak nie ma innej alternatywy, aby wyjść z kryzysu. Kryzys jest wszechobecny i nie ma na niego innego lekarstwa jak wspólne działanie w interesie wszystkich ludzi na całym świecie. Gospodarka się przegrzała i stosunki międzyludzkie, szczególnie tam gdzie chodzi o pracę też się przegrzały straciły moc i znaczenie dla pracodawców.

Czytaj więcej: Traktat o pracy w kontekście filozofii 21 wieku

Inna hipoteza ludzkiej genealogii

Przypuszczalnie jesteśmy potomkami zwierząt człekokształtnych, a więc trochę wyróżniających się wyglądem i budową ciała. To co naprawdę wyodrębniło nas od zwierząt to pojemność mózgu i zatem łatwiejsze uczenie się i zapamiętywanie. Walka o przetrwanie prawdopodobnie była tym czynnikiem, który najlepiej aktywizował pracę mózgu i dostosowywał do nowych wyzwań jakie musiały być podejmowane w zmieniających się warunkach pogodowych. Dostosowywanie do nowych warunków życia to proces ciągłego przeobrażania i doskonalenia, który nazywamy emergencją. Dzięki tym procesom człekokształtni wyszli przed szereg i mogli powoli podporządkowywać przyrodę i z niej korzystać.

Czytaj więcej: Inna hipoteza ludzkiej genealogii

Inne Widzenie Świata Neofilozofia